Το Χιμαιρολόγιο στο Μαϊσπέις
Chimerolog on MySpace

Τα Αμοντάριστα Πλάνα στο Μαϊσπέις
Amontarista Plana band on MySpace

Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

"Θα παίξουμε με τούς κανόνες μου"
"We'll follow my rules"Τώρα εγώ κάτι ήθελα να γράψω, αλλά δε μού έρχεται τίποτα. Τέλος πάντων, θα το αφήσω έτσι. Αν θυμηθώ κάτι, υπάρχει το Φέιζμπουκ, το Τουίτερ, οτιδήποτε άλλο γενικά. Το βράδυ θα μαζευτούμε στο Ανώγι, στην Ξάνθη. Αν εξαιρέσουμε τη μουσική (η οποία είναι αποκλειστικά δική μου ευθύνη), όλα θα είναι μια χαρά. Και τα ξαναλέμε την Τρίτη!

Now, I wanted to write something but nothing's coming up. Anyway, I'll leave it that way. If I remember anything, there's Facebook, Twitter, anything in general. At night, we're gonna gather at Anogi bar, in Xanthi. If we don't consider the music (which is totally my responsibility), everything's gonna be fine. And see you on Tuesday!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου