Το Χιμαιρολόγιο στο Μαϊσπέις
Chimerolog on MySpace

Τα Αμοντάριστα Πλάνα στο Μαϊσπέις
Amontarista Plana band on MySpace

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

Μην παίρνεις τη δουλειά στο σπίτι
Don't take your work at homeΨόφιος μήνας, από πολλές απόψεις. Αύριο είναι η Z-day και είμαι αρκετά περίεργος για αυτό που θα συναντήσω. Αναφορά στη μέρα και -ίσως- φωτογραφίες, θα δημοσιεύσω κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, στις Γλυκοπατάτες. Βέβαια, είναι λίγο οξύμωρο να μιλάω για το Zeitgeist και παράλληλα να έχω γεμίσει τη σελίδα με μπάνερ και τα σχετικά, αλλά όσο το σύστημα παραμένει όπως έχει, πρέπει να προσπαθήσουμε, έστω και με ανορθόδοξους τρόπους, να κρατηθούμε, μέχρι να γκρεμιστεί επιτέλους.

It's a dead month, in many ways. Tomorrow it's the Z-day and I'm rather curious about what I'm gonna see. A report to the day and -maybe- photos, will be published some time during next week at glykopatates.blogspot.com. Of course, it's a little weird to talk about Zeitgeist and at the same time have filled the page with banners and such but, while the system remains as it is, we have to try, even with strange ways, to hold on, until it's torn apart.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου