Το Χιμαιρολόγιο στο Μαϊσπέις
Chimerolog on MySpace

Τα Αμοντάριστα Πλάνα στο Μαϊσπέις
Amontarista Plana band on MySpace

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

Αστεία ορχεκτομής παρτ VI
Orchidectomy jokes meros VI


Είπε κανείς ότι τελείωσε η σειρά; Όχι. Επειδή δεν τελείωσε!

Did anyone say that the series is over? No. That's because it isn't! (the person who's speaking says "man, the guy is a bassist with a ball". When people in Greece say "he is -something- with balls, they mean that "he is a very good -something-")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου