Το Χιμαιρολόγιο στο Μαϊσπέις
Chimerolog on MySpace

Τα Αμοντάριστα Πλάνα στο Μαϊσπέις
Amontarista Plana band on MySpace

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Μην τον διακόπτεις
Don't interrupt him
No le interrumpas
Καλημέρα σας. Ενώ οι δουλειές με τα Αμοντάριστα Πλάνα συνεχίζονται και μπορείτε να μπείτε και στο γκρουπ που έγινε για το Ρόδον στο Φέιζμπουκ, τα σκίτσα συνεχίζονται κανονικά επίσης. Τα ισπανικά βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο και δεν ξέρω αν θα καθιερωθούν στη σελίδα, καθώς χρειάζομαι πολλή δουλειά ακόμα μέχρι να αποκτήσω αρκετή άνεση. Αυτά για την ώρα. Μεθαύριο πάλι.

Good day. While work with Amontarista Plana goes on and you can join the Facebook group for Rodon cafe, the comics go on normally too. Spanish is on an experimental stage and I don't know if it's gonna be permanent here, as I still need a lot of work until I get comfortable enough. That's all for now. In two days again.

Buenos dias. Mientras el trabajo de los Amontarista Plana siguienta y pueden entrar el groupo del Facebook para el Rodon cafe, los comics siguientan normalmente tambien. El Español es en un estadio experimenetal y no sé si va a estar permanente aqui, porque todavia necesito trabajar mucho más antes de ser suficiente comodo en hablarlo. Eso es todo por ahora. Hasta pasado mañana!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου