Το Χιμαιρολόγιο στο Μαϊσπέις
Chimerolog on MySpace

Τα Αμοντάριστα Πλάνα στο Μαϊσπέις
Amontarista Plana band on MySpace

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Αστεία ορχεκτομής παρτ ΙΙ
Orchidectomy jokes meros IΙ


Νά'μαστε πάλι. Ναι, πρόκειται περί ολόκληρης συλλογής. Ανεκτίμητης αξίας αστεία. Αλλά δεν θα τα εμφανίσω όλα μαζί, για να μη μάς πέσουν βαριά. Επιστρέφουμε μεθαύριο με το νιούζλέττερ τού Φέιζμπουκ και όλα τα σχετικά.

Translation: The standing man asks "how is your patient?" and tha patient responds "What can I tell you, doc? You turned my three into two." This is another common expression that means "you caused me great damage" or something similar. As we all know, there are many expressions in both greek and english languages that refer to balls. Anyway! The caption says "Some people won't stop saying stupid things even if they remain with one ball".
Here we are again. Yes, it's about a whole collection. Invaluable jokes. But I won't publish them all together, so that they won't be too heavy on us. We'll be back in two days with the Facebook newsletter and everything related.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου