Το Χιμαιρολόγιο στο Μαϊσπέις
Chimerolog on MySpace

Τα Αμοντάριστα Πλάνα στο Μαϊσπέις
Amontarista Plana band on MySpace

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2009

Αστεία ορχεκτομής παρτ Ι
Orchidectomy jokes meros I


Ορχεκτομή: Η χειρουργική αφαίρεση ενός ή και των δύο όρχεων. Συνήθως γίνεται σε περιπτώσεις καρκίνου ή ατυχήματος.

Orchidectomy: The surgical removal of one or both testicles. Usually performed in cases of cancer or an accident. (The "you'll take my balls" expression is very common -as well as rude, of course- in Greece. It means "No".)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου