Το Χιμαιρολόγιο στο Μαϊσπέις
Chimerolog on MySpace

Τα Αμοντάριστα Πλάνα στο Μαϊσπέις
Amontarista Plana band on MySpace

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Κάτι πήγε στραβά με το σκρίν σέιβερ
Screen saver gone bad


Είναι η πρώτη φορά που έχουμε χρώμα στο Χιμαιρολόγιο. Είναι η εικοστή δημοσίευση και το γιορτάζουμε (άσχετα αν προέκυψε συμπτωματικά). Επίσης, δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά εγώ σχεδίασα μόνο τα δύο ψάρια που μιλάνε. Ξέρω, αν δεν το έλεγα δεν θα το καταλάβαινε κανείς.

Ιt's the first time we have colour on Chimerolog. It's the twentieth post and we're celebrating it (even though it came up by coincidence). Also, I don't know if it's visible, but I drew just the two fishes talking. I know, if I didn't mention it, nobody would realise that.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου