Το Χιμαιρολόγιο στο Μαϊσπέις
Chimerolog on MySpace

Τα Αμοντάριστα Πλάνα στο Μαϊσπέις
Amontarista Plana band on MySpace

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

Μπουγάδα
Laundry
Το σημερινό σκίτσο έγινε με τη βοήθεια τού καινούργιου tablet που πήρα για να διευκολύνω την κατάσταση. Τώρα μένει να έχω ιδέες για σκίτσα και να βελτιώσω την τεχνική μου. Δηλαδή, τίποτα!

Today's drawing was completed on the new tablet I bought in order to make things easier. Now, all I have to do is generate ideas for drawings and improve my technique. Nothing much!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου