Το Χιμαιρολόγιο στο Μαϊσπέις
Chimerolog on MySpace

Τα Αμοντάριστα Πλάνα στο Μαϊσπέις
Amontarista Plana band on MySpace

Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2009

Κίνητρο
Incentive


Το χθεσινό βράδυ στο Νέσσο, πήγε πολύ καλά και, όπως φαίνεται, θα το καθιερώσουμε. Στο μεταξύ, σχεδιάζω να βελτιώσω σημαντικά την ποιότητα των σχεδίων μου, καθώς και αρκετά άλλα πράγματα, προκειμένου το Χιμαιρολόγιο να γίνει αρκετά γνωστό και όσοι το επισκέπτονται να γελάνε από καμμιά φορά.

Last night's gig at Nessos cafe, went very well and, as it seems, we're gonna keep it that way. In the meanwhile, I intend on improving significantly the quality of my drawings as well as several more stuff, in order for Chimerolog to be a well-known blog and people who visit it could laugh every now and then.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου